Dow zakończył proces wydzielenia się z DowDuPont

  • Dow staje się bardziej wyspecjalizowaną i sprawniej funkcjonującą spółką z sektora inżynierii materiałowej.
  • Firma, która jest obecna na całym świecie i zajmuje wiodącą pozycję w trzech atrakcyjnych segmentach konsumenckich – opakowaniach, infrastrukturze i produktach konsumenckich, rozpoczyna nowy etap działalności.
  • Obrót akcjami spółki pod symbolem „DOW” rozpocznie się 2 kwietnia.

Warszawa - 02 kwietnia 2019 - Dow ukończył z sukcesem proces wydzielenia się ze spółki DowDuPont, stając się tym samym bardziej wyspecjalizowaną i sprawniej działającą firmą, o wiodącej pozycji w sektorze inżynierii materiałowej. Działający na całym świecie i zajmujący wiodące pozycje w trzech atrakcyjnych segmentach konsumenckich – opakowaniach, infrastrukturze i produktach konsumenckich, Dow rozpoczyna nowy etap swojej działalności. Obecnie Dow jest jeszcze lepiej przygotowany do zwiększania przychodów i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dla swoich klientów, bazując na trzech głównych filarach – etylenie, propylenie i silikonach. Dzięki temu spółka dysponuje jednym z najbardziej rozbudowanych pakietów rozwiązań chemicznych w branży.

Przydział akcji zwykłych Dow został zakończony wczoraj po zamknięciu sesji giełdowej, przy czym każdy akcjonariusz DowDuPont otrzymał 1 (jedną) akcję zwykłą Dow na każde 3 (trzy) akcje zwykłe DowDuPont, według stanu na koniec dnia 21 marca 2019 r. Akcjonariusze DowDuPont otrzymają również wyrównanie w gotówce w ramach rozliczeń ułamkowych udziałów w Dow. Akcje zwykłe Dow weszły do obrotu na giełdzie nowojorskiej (NYSE) pod historycznym symbolem „DOW” 2 kwietnia 2019 r. Spółka wejdzie również w skład indeksu Dow Jones Industrial Average (DJIA).

„Dzisiejszy dzień to początek nowego, ekscytującego rozdziału dla Dow” – powiedział Jim Fitterling, prezes firmy. „Wprowadziliśmy znaczące zmiany w ofercie produktów Dow, strukturze kosztów i naszym sposobie myślenia. Nowy Dow jest bardziej wyspecjalizowaną i sprawniej funkcjonującą firmą o jasno wytyczonej strategii, która zapewni długoterminowy wzrost zysków, tworząc wartość dla wszystkich akcjonariuszy. Zespół Dow jest dobrze przygotowany do realizacji założonego planu, czyli stania się najbardziej innowacyjną, zorientowaną na klienta, inkluzywną i zrównoważoną spółką z sektora inżynierii materiałowej. Dysponujemy wszystkimi niezbędnymi narzędziami, dzięki którym możemy szybciej wprowadzać innowacje, podnieść produktywność i starannie dobierać inwestycje. Pozwoli nam to osiągać stabilny wzrost i zyski, zwiększać rentowność, a tym samym tworzyć jeszcze bardziej znaczącą wartość dla naszych akcjonariuszy”.

„Dzisiaj świętujemy to ważne wydarzenie wspólnie z naszymi klientami, członkami społeczności, inwestorami i całym zespołem Dow” – powiedział Howard Ungerleider, prezydent i dyrektor finansowy firmy. „Dzięki naszej wyspecjalizowanej ofercie, uproszczonej strukturze kosztów, zdyscyplinowanemu podejściu do alokacji kapitału i atrakcyjnej dla inwestorów polityce zwrotów z kapitału, nowy Dow ma odpowiednie kompetencje i zespół, aby osiągać doskonałe wyniki operacyjne i finansowe”.

Nowa spółka będzie funkcjonować pod marką „Dow”, co podkreśla znakomite dziedzictwo firmy, a jednocześnie odzwierciedla jej ewolucję w dostawcę rozwiązań z zakresu inżynierii materiałowej. Dow wprowadza nowe hasło przewodnie „Seek Together”, które zawiera w sobie wezwanie do działania, podkreślając wagę współpracy. Dzięki temu firma może dostarczać innowacyjne produkty i rozwiązania swoim klientom i poszczególnym ogniwom łańcucha wartości. To jasny sygnał, że realizując wytyczone cele, Dow stawia na współpracę ze wszystkimi interesariuszami. Kultowy Diament Dow, który od ponad 120 lat znajduje się w logo firmy, pozostaje niezmieniony i w dalszym ciągu będzie podstawowym elementem marki Dow.

O Dow w Polsce
Dow jest obecny w Polsce od 1973 roku. Obecnie świadczy usługi i dostarcza produkty z zakresu opakowań, infrastruktury oraz produktów konsumenckich. Dow posiada 38 zakładów produkcyjnych w 15 krajach na terenie Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii. W 2018 roku Dow osiągnął sprzedaż netto pro forma rzędu 17,4 miliarda dolarów.

„Dzisiejszy dzień to historyczny moment dla naszej firmy. Jestem dumy z tego, że Polska z pewnością pozostanie ważnym krajem dla Dow w Europie. Będziemy koncentrować się na poliuretanach, opakowaniach i specjalistycznych tworzywach sztucznych oraz na obszarze Industrial Solutions. Naszym priorytetem nadal będzie zapewnianie zadowolenia klientów, dzięki naszym innowacyjnym technologiom” – powiedział Giuseppe Santoro, dyrektor zarządzający Dow w Polsce.

Więcej informacji o Dow i planie inwestycyjnym spółki można znaleźć na nowej stronie poświęconej relacjom inwestorskim: investors.dow.com.

O Dow:
Dow (NYSE: DOW) łączy jeden z najbardziej rozbudowanych pakietów rozwiązań w branży z integracją aktywów, innowacyjnością i globalnym zasięgiem, umożliwiającym wzrost dochodowości i osiągnięcie statusu najbardziej innowacyjnej, skoncentrowanej na kliencie, inkluzywnej i zrównoważonej spółki z sektora inżynierii materiałowej. Portfolio zaawansowanych materiałów, półproduktów przemysłowych i tworzyw sztucznych Dow dostarcza szeroką gamę zróżnicowanych, opartych na nauce produktów i rozwiązań dla klientów na szybko rozwijających się segmentach rynku, takich jak opakowania, infrastruktura i produkty konsumenckie. Dow posiada 113 zakładów produkcyjnych w 31 krajach i zatrudnia około 37 000 pracowników. W 2018 roku Dow osiągnął wyniki sprzedaży netto pro forma w wysokości około 50 miliardów dolarów. Odniesienia do Dow lub Spółka oznaczają Dow Inc. i jednostki zależne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dow.com lub na Twitterze: @DowNewsroom.

Z informacją prasową w języku angielskim można zapoznać się tutaj

Dodatkowych informacji udziela:
Rachelle Schikorra
+1 989.638.4090
ryschikorra@dow.com