Dbamy o najcenniejsze zasoby naturalne

Na świecie jest coraz mniej wody, a zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie. Naukowcy Dow starają się sprostać tym wyzwaniom.

ROZWIĄZANIA DOW – ENERGIA I WODA

Dowiedz się w jaki sposób Dow pomaga w zrównoważonym korzystaniu z zasobów naturalnych.

ROZWIĄZANIA DOW – ENERGIA I WODA

Liczba ludności na świecie cały czas rośnie. Współczesne społeczeństwa potrzebują innowacyjnych rozwiązań, aby zaspokoić podstawowe potrzeby, takie jak dostęp do wody i energii elektrycznej. Dow, dzięki swoim nowoczesnym technologiom, pomaga w realizacji tych potrzeb.

Nasi naukowcy w laboratoriach na całym świecie tworzą rozwiązania, dzięki którym woda jest czystsza i bardziej dostępna.

Ropa i gaz ziemny stają się coraz trudniej dostępne, dlatego Dow wykorzystuje zaawansowaną chemię i nowoczesne technologie, aby zwiększyć produkcję energii z konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł.

W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY TWORZYMY INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA PRODUKCJI ENERGII I WODY.