Dow Polska bierze udział w sesji poświęconej opakowaniom przyjaznym środowisku

Emilia Wasilewicz, Dyrektor Generalny Dow Polska, poprowadziła wirtualną sesję „W drodze do zrównoważonych opakowań – jak umożliwiamy zamknięcie pętli”, zorganizowaną 26 października 2021 r. przez Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju Amerykańskiej Izby Handlowej. Celem spotkania było podzielenie się wiedzą i sposobami zaadresowania kluczowych wyzwań na drodze do wdrożenia opakowań z tworzyw sztucznych w sposób przyjaznych środowisku. Wśród prelegentów byli przedstawiciele firm Procter & Gamble, PepsiCo Consulting oraz ExxonMobil Chemical.

Podczas sesji, Emilia zapytała prelegentów o priorytety ich firm w zakresie ekologicznych opakowań z tworzyw sztucznych w łańcuchu wartości, wyzwania dla sektora chemicznego oraz jakie działania powinny podjąć środowiska biznesowe, aby pozytywnie wpłynąć nie tylko na lokalny przemysł, ale ogólnie na gospodarkę. Prelegenci podzielili się z publicznością swoimi sukcesami w zakresie zrównoważonego rozwojuoraz wskazówkami jak prowadzić takie projekty..

„Amerykańska Izba Handlowa w Polsce daje ogromną szansę lokalnej społeczności biznesowej na budowanie relacji i nawiązywanie kontaktów z różnymi firmami na polskim rynku. Działam w niej jako współprzewodnicząca Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju. Podczas tej sesji miałam przyjemność zaangażować uczestników związanych z łańcuchem wartości opakowań z tworzyw sztucznych do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań h, które konsumenci mogą znaleźć na półkach w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce zainicjowano i zrealizowano wiele udanych projektów, zaprezentowano osiągnięcia w zakresie zaawansowanych technologii recyklingu, opakowań na przekąski nadających się do ponownego przetworzenia oraz cyfrowych znaków wodnych do inteligentnej segregacji odpadów i recyklingu. Globalni dostawcy koncentrują się na Polsce jako na rynku strategicznym, na którym udane partnerstwa w lokalnym łańcuchu wartości prowadzą do innowacyjnych, zrównoważonych projektów opakowaniowych, które można wykorzystać w innych regionach” – podkreśliła Emilia.

Założona w 1990 roku Amerykańska Izba Handlowa w Polsce jest wiodącym głosem międzynarodowych inwestorów w Polsce. Składa się z ponad 300 firm reprezentujących szeroki wachlarz sektorów, w tym 80 firm amerykańskich z listy Fortune 500.