Prawdziwy postęp zaczyna się od słuchania

Masz wątpliwości, pytanie lub pomysł? Skontaktuj się z naszym zespołem.

* Wskazuje wymagane pole

Nasza Informacja o polityce prywatności dla klientów – marketing i sprzedaż zawiera szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych, celów, dla których je wykorzystujemy, podstaw prawnych, na których się opieramy, stron trzecich, którym udostępniamy dane, czasu przechowywania danych itp. Więcej informacji można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Kapitał zakładowy: 310.000,00.- PLN Należąca do grupy spółek Dow Inc., Midland, Michigan, USA

Zarejestrowana: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000147826, REGON: 011775630, NIP: 1180125961, BDO: 000098730