Dow współtworzy warte miliard dolarów Stowarzyszenie Global Alliance to End Plastic Waste

Celem globalnego sojuszu jest skupienie działań na infrastrukturze gospodarki odpadami, innowacjach, edukacji oraz oczyszczaniu środowiska z odpadów plastikowych.

MIDLAND, Mich. USA - 16 stycznia 2019 - firma Dow odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu nowego sojuszu globalnych firm. Celem Stowarzyszenia, którego kapitał wynosi obecnie miliard dolarów, jest opracowanie rozwiązań eliminujących odpady z tworzyw sztucznych w środowisku, a zwłaszcza w wodach oceanów, oraz zebranie 1,5 miliarda dolarów w ciągu następnych pięciu lat. Fundusze będą przekazane na rozwój rozwiązań, które pomogą w odpowiedni i odpowiedzialny sposób zarządzać odpadami z tworzyw sztucznych i prowadzić edukację w tym zakresie.

Dow jest członkiem-założycielem nowo utworzonej organizacji Alliance to End Plastic Waste (AEPW). Sojusz, który obecnie tworzy blisko 30 firm, skupi się na opracowaniu i wprowadzeniu na szeroką skalę rozwiązań, które zminimalizują ilość odpadów z tworzyw sztucznych, będą nimi zarządzać oraz promować gospodarki obiegowe tworzyw sztucznych. Członkowie Sojuszu reprezentują globalne firmy i organizacje zlokalizowane w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

„Utrzymanie naszego środowiska naturalnego wolnego od odpadów jest kluczowe dla przyszłości nie tylko dla Dow i naszej branży, ale przede wszystkim dla przyszłości naszej planety” - powiedział Jim Fitterling, Prezes Dow. „Inicjatywa Alliance to End Plastic Waste skupia firmy, rządy, organizacje pozarządowe i konsumentów w celu połączenia sił na rzecz innowacji, zapewnienia potrzebnych zasobów i podjęcia zdecydowanych działań, aby położyć kres plastikowym odpadom w środowisku” – dodaje Fittering.

Alliance to End Plastic Waste jest organizacją non-profit, która zrzesza firmy z globalnego łańcucha wartości w obszarze tworzyw sztucznych i dóbr konsumpcyjnych, w tym producentów chemikaliów i tworzyw sztucznych, firm produkujących dobra konsumpcyjne, sprzedawców detalicznych, przetwórców i firmy zajmujących się gospodarką odpadami, a także jest w strategicznym partnerstwie ze Światową Radą Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Aktywność Stowarzyszenia AEPW skupia się na czterech obszarach:

 • Rozwoju i infrastruktury w celu zbierania i zarządzania odpadami oraz zwiększenia znaczenia recyklingu;
 • Innowacji mających na celu rozwój i wdrożenie nowych technologii, które ułatwią recykling i odzyskiwanie tworzyw sztucznych oraz pomogą stworzyć wartość ze wszystkich zużytych tworzyw sztucznych;
 • Edukacji i zaangażowaniu rządów, przedsiębiorstw i społeczności w postęp działań;
 • Oczyszczenia terenów z odpadów z tworzyw sztucznych znajdujących się w środowisku, w szczególności w istotnych miejscach, takich jak rzeki, którymi odpady przenoszone są do oceanu.

„To globalne wyzwanie będzie wymagało zastosowania zróżnicowanego pakietu rozwiązań opracowanych przez równie zróżnicowaną grupę interesariuszy” – powiedział Prezes Dow. „Stowarzyszenie Alliance to End Plastic Waste skupia jedne z najbardziej innowacyjnych umysłów na świecie, pozwalając nam odkrywać, rozwijać i wdrażać te rozwiązania”.

Wiodąca rola Dow w AEPW po raz kolejny potwierdza zaangażowanie firmy w działania mające na celu wyeliminowanie odpadów z tworzyw sztucznych ze środowiska. W ostatnim czasie firma przeprowadziła szereg inicjatyw, których głównym celem była poprawa jakości życia:

 • Zaangażowanie w działania rządowe: Dow jest członkiem partnerstwa Global Plastic Action Partnership będącego częścią Światowego Forum Gospodarczego. Celem partnerstwa jest ułatwienie współpracę przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, rządów krajowych i lokalnych i ekspertów w zakresie współpracy w obszarze rozwiązywania problemów związanych z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. Global Plastic Action Partnership było początkowo finansowane przez rządy Kanady i Wielkiej Brytanii, Dow i inne globalne marki, w celu zapewnienia do roku 2020 lokalnych rozwiązań, które następnie można zaadaptować i wdrożyć w innych miejscach na większą skalę. Pierwszy projekt to współpraca z rządem Indonezji.
 • Usuwanie istniejących odpadów: niedawna kampania Dow #PullingOurWeight, która rozpoczęła się jesienią 2018 roku, obejmowała ponad 5600 pracowników Dow, ich rodziny i przyjaciół uczestniczących w 55 akcjach na całym świecie. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać ponad 24 000 kilogramów śmieci z plaż i kanałów wodnych.
 • Innowacje w recyklingu: innym kluczowym elementem działań firmy Dow mającym na celu usuwanie odpadów z tworzyw sztucznych ze środowiska jest innowacja produktowa. Technologia RecycleReady pozwala producentom tworzyć opakowania, które mogą kwalifikować się do uzyskania etykiety „How2Recycle”. To oznacza, że opakowania mogą być poddawane recyklingowi za pomocą strumieni recyklingu polietylenu. Działania Dow nadal koncentrują się na technologiach kompatybilizujących, które pozwalają przetwarzać wielowarstwowe materiały opakowaniowe na nowe produkty.
 • Zmiana śmieci w źródło energii: w 2014 r. firma Dow zainicjowała projekt odzyskiwania Hefty® EnergyBag®, która gromadzi trudne do recyklingu tworzywa sztuczne i zamienia je w cenne zasoby. Od lipca 2018 r. program Hefty® EnergyBag® zebrał ponad 176 500 worków i przekierował ponad 115 ton plastiku z wysypisk śmieci, co stanowi równowartość około 92 milionów torebek z przekąskami lub 546 baryłek oleju napędowego. Firma Dow niedawno ogłosiła przekazanie kolejnych 100 000 dolarów dla organizacji w celu przeprowadzenia takich programów w ich społecznościach.
 • Ścisła współpraca z wiodącymi organizacjami pozarządowymi: firma Dow w październiku 2018 r. ogłosiła, że przekazuje dodatkowy milion dolarów na rzecz Ocean Conservancy, aby w ciągu najbliższych 2 lat wesprzeć zbiórkę i recykling odpadów w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Pieniądze te zostaną wykorzystane na wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych i partnerstwa z przywódcami miast w celu opracowywania, przygotowania i powielenia możliwych do wdrożenia rozwiązań.
 • Inwestycje w recykling i rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami: kolejnym krokiem, jaki firma Dow podjęła w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, jest wspieranie rozwoju nowych biznesowych modeli recyklingu i strategii wzrostu w celu zarabiania na strumieniach odpadów z tworzyw sztucznych na całym świecie.
 • Kontynuacja współpracy w łańcuchu wartości: Dow jest także członkiem-założycielem inicjatywy Sustainable Packaging Coalition, która współpracuje z producentami opakowań i właścicielami marek w celu zwiększenia produkcji opakowań, które mogą być poddane recyklingowi za pośrednictwem istniejących strumieni recyklingu folii polietylenowych.

O Dow

Firma Dow łączy wiedzę naukową i technologiczną, aby opracować najlepsze rozwiązania w zakresie materiałów, które są niezbędne dla postępu ludzkości. Dow oferuje jedne z najlepszych rozwiązań w branży, z solidną technologią, integracją aktywów, skalą i możliwościami konkurencyjnymi, które umożliwiają rozwiązywanie złożonych problemów globalnych. Wiodące na rynku portfolio zaawansowanych materiałów, półproduktów przemysłowych i tworzyw sztucznych Dow dostarcza szeroką gamę zróżnicowanych, opartych na technologii produktów i rozwiązań dla klientów na szybko rozwijających się rynkach, takich jak opakowania, infrastruktura i opieka konsumencka. Dow jest jest częścią DowDuPont (NYSE: DWDP), spółki holdingowej złożonej z firm Dow i DuPont, której celem jest utworzenie trzech silnych, niezależnych spółek notowanych na giełdzie w branży rolniczej, przemyśle materiałowym i sektorach specjalistycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dow.com.

For further information, please contact:

Jarrod Erpelding
+1 989.633.1863
jarrod.erpelding@dow.com

Rachelle Schikorra
+1 989.638.4090
ryschikorra@dow.com