Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej spółki za rok 2021

Niniejsza informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona zgodnie z art. 27c ustawy o CIT i czyni zadość wymogom wskazanym w tej ustawie., Strategia ta dotyczy rónież wszystkich podmiotów Dow zorganizowanych w Polsce. Podejście do zarządzania ryzykiem podatkowym i zasad zarządzania ryzykiem podatkowym Grupa Dow ( DOW) zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i praktyk podatkowych we wszystkich krajach, w których działa, w tym w Polsce. Dow konsekwentnie dostosowuje swoje polityki podatkowe, procedury i zasady, aby zapewnić zgodność z prawem w tych krajach. Przestrzeganie przepisów oznacza płacenie odpowiedniej kwoty podatku we właściwym miejscu i we właściwym czasie oraz obejmuje ujawnianie wszystkich istotnych faktów i okoliczności organom podatkowym oraz ubieganie się o ulgi i zachęty, jeśli są dostępne. Kodeks postępowania w biznesie Dow określa oczekiwania każdego pracownika w Dow, oraz podejście do podatków jest zgodne z tymi standardami.